Nakoming en ontbinding contracten

Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Maar er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan nakoming niet tijdig of niet naar behoren volgt of op grond waarvan nakoming niet meer mogelijk is.
In sommige situaties zijn er mogelijkheden om van een contract af te komen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. En dat kan niet altijd straffeloos, soms is hierbij een vergoeding van schade noodzakelijk.
De wet geeft weliswaar vele mogelijkheden ter nakoming van rechten, maar zijn die rechten zomaar toe te passen?
Voor het welslagen van uw vorderingen is een voorafgaande beoordeling zonder meer van belang.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!