Civiele procedures

Wanneer is er sprake van onrechtmatig handelen? Of is er misschien sprake van misbruik van recht?
In het economisch handelsverkeer gelden omgangsnormen en worden tussen de zakenpartners afspraken gemaakt.
Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
Wie een vorderingsrecht heeft zal verzekerd willen zijn van nakoming van zijn rechten.

Wij verlenen juridische bijstand in allerlei civielrechtelijke procedures, voor rechterlijke instanties, arbitrageprocedures, mediation en bemiddeling.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!