Procesrecht

In het economisch verkeer komt u vroeg of laat in een geschil met één van uw zakelijke relaties. Meestal lost u dat onderling op. Maar soms moet er een rechter of arbiter aan te pas komen om het juridische conflict te beslechten. Dan moet er worden geprocedeerd. In dat geval is gelijk hebben één ding, maar is het gelijk krijgen een kunst. En dat is nu exact het vakgebied van de procesadvocaat.

vrouwe justitia

Wat doet een advocaat procesrecht?

Een rechtszaak, arbitrage of bindend advies is vrijwel altijd een ingrijpende gebeurtenis met mogelijk grote gevolgen voor u en voor uw onderneming. De advocaten van Van Diepen Van der Kroef Advocaten die zich bezighouden met de procesrecht begeleiden u bij elke stap voorafgaand aan, tijdens en na een gerechtelijke procedure. Het begeleiden bestaat onder meer uit het geven van kundig juridisch advies, het bepalen van de strategie, het leggen van conservatoir beslag en het voor u uitvoeren van de procedure bij de rechtbanken en gerechtshoven, zoals bij de Ondernemingskamer. Verder zijn de advocaten van Van Diepen Van der Kroef Advocaten bekwaam in het voeren van grensoverschrijdende procedures en arbitrages die zien op internationale kwesties. De wijze van procederen bepalen wij in overleg met u, waarbij ernaar wordt gestreefd om de (advocaat van) de wederpartij een stap voor te zijn. Door het procesrecht op een juiste manier in te zetten, kan er zo nodig met de wederpartij een regeling worden getroffen waardoor een procedure kan worden voorkomen of aanzienlijk worden verkort. Daarentegen kan het ook voorkomen dat uw belang gediend is bij een rechterlijke uitspraak. In dat geval zullen de advocaten van Van Diepen Haarlem alle mogelijke middelen aanwenden om het geschil in uw voordeel te beslechten.

Procesrecht advocaten met de juiste hands-on mentaliteit

To the point, kundig, direct en praktisch: De procesrecht advocaat van Van Diepen Van der Kroef Advocaten staat met beide benen op de grond en denkt met u mee. Zij bezitten niet alleen de juiste juridische kennis, maar ook de juiste vaardigheden en mentaliteit om u bij te staan bij juridische conflicten in zowel civielrechtelijke procedures als ondernemingsrechtelijke kwesties met uitsluitend als doel om het voor u best mogelijke resultaat te behalen. De advocaten procesrecht staan bekend om hun pragmatische aanpak.

Wanneer heeft u een advocaat procesrecht van Van Diepen Haarlem nodig?

Heeft u een geschil en wilt u weten wat een advocaat voor u kan betekenen? Heeft u met betrekking tot het procesrecht een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met één de advocaten van Van Diepen Haarlem die zich dagelijks bezighouden met procesrecht.

 

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!