Aandeelhoudersgeschillen

De positie van de aandeelhouder in het maatschappelijk verkeer is een andere dan de positie van de onderneming zelf. Het maken van aandeelhoudersovereenkomsten en/of contractuele bedingen tussen aandeelhouders, waaronder toetredings- en vertrekregelingen kunnen wij voor u verzorgen. Daarnaast adviseren wij over de uitleg van de statutaire en contractuele bepalingen, in patstellingen in de vergadering van aandeelhouders en ter zake geschillen tussen de aandeelhouders. Indien nodig kunnen wij aandeelhoudersvergaderingen voorzitten of als gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bijwonen en daarbij gevolg geven aan het stemrecht.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!