Modelrecht advocaat

Een model is het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan met een eigen karakter. Bij modelrecht gaat het dus over de vormgeving van twee of driedimensionale voorwerpen, zoals meubels, apparaten voor huishoudelijk gebruik, kleding, verpakkingen en sieraden maar ook bijvoorbeeld logo’s en websites.

Het model moet om bescherming te kunnen genieten nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het is voor het modelrecht dus geen vereiste dat het uiterlijk origineel is of mooi (dit zijn subjectieve begrippen). Om je modelrecht in te kunnen roepen moet je het model echter wel als model zijn geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

modelrecht

Er ontstaat geen recht als het gedeponeerde model geen nieuwheid bezit. Een model is nieuw volgens deze wet indien er geen identiek model aan het publiek beschikbaar is gesteld voor de datum van depot of voorrangsdatum.

Modellen worden als identiek gezien indien de kenmerken van beide modellen slechts in onbelangrijke details verschillen. Op dit nieuwheidvereiste bestaat één uitzondering. De modelhouder kan zijn modelrecht nog deponeren één jaar nadat het model is openbaar gemaakt. Dit wordt wel de zogenoemde “terme de grace” of voorrangsdatum genoemd.

Een model heeft een eigen karakter wanneer de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk van de reeds aan het publiek te beschikking gestelde modellen voorafgaand aan de datum van depot.

Wij helpen u graag wanneer u vragen heeft over uw model(bescherming) of indien er sprake is van inbreuk op uw model. Als u het onderstaande formulier invult, neemt een gespecialiseerde modelrecht advocaat binnen 24 uur contact met u op.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!