Intellectueel eigendom

Het specialisme Intellectueel Eigendom (IE) omvat onder meer het auteursrecht, portretrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, reclamerecht, databankrecht en kwekersrecht: wettelijke kaders en regels om nieuwe creatieve en innovatieve producten in hun uniekheid te beschermen. Intellectueel eigendom is dan ook buitengewoon breed en dynamisch en wij adviseren u graag over de (on)mogelijkheden relevant voor uw onderneming en producten en/of diensten.
Daarnaast helpen wij u ook graag bij het opzetten van een onderneming of het verder uitbouwen daarvan.

De volgende aspecten kunnen een rol spelen wat betreft intellectueel eigendom:

• Zijn de namen van uw product of dienst voldoende beschermd via het merkrecht?;
• Komen uw producten in aanmerking voor bescherming via het modelrecht?;
• Zijn de juiste domeinnamen op tijd vastgelegd?;
• Spelen auteursrechten een rol?;
• Bent u de rechthebbende of kan een ander aanspraak maken op de rechten waarin u investeert?.

intellectueel eigendom

Uw eigendomsrecht beschermd door goede afspraken vooraf

Vooraf goede contractuele afspraken maken over, bijvoorbeeld, de eigendomsrechten en geheimhouding, voorkomt al vaak veel problemen. U voorkomt zo in de meeste gevallen dat uw ideeën door anderen worden overgenomen of dat er conflicten ontstaan met zakenpartners. U staat dan veel sterker wanneer onverhoopt toch inbreuk wordt gemaakt op uw intellectueel eigendomsrechten of zich een geschil voordoet.

Inbreuk op uw intellectueel eigendomsrecht

Is er inbreuk gemaakt op uw product, merk, handelsnaam of octrooi? Ook dan kunt u contact opnemen met een intellectueel eigendom specialist. Wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen en zo nodig procederen om het beste resultaat voor u te bereiken en uw intellectueel eigendom te beschermen.
Anderzijds beoordelen wij bijvoorbeeld ook of het gebruik van een handelsnaam of logo door uw concern, inbreuk op een merkrecht van een andere onderneming kan opleveren.
Samen bepalen wij de stappen die nodig zijn om merkinbreuk tegen te gaan. Indien nodig voeren wij verweer tegen een beschuldiging van inbreuk.

Ik maak zelf inbreuk op intellectueel eigendom

Wanneer u zelf -bewust of onbewust- inbreuk heeft gemaakt op het Intellectueel Eigendomsrecht van een ander dan wel risico loopt dit te doen, kunnen wij u ook bijstaan en uitzoeken of er, bijvoorbeeld, sprake is van een satirische of parodiërende kunstuiting, of er een beroep openstaat op een wettelijke uitzondering. Ook kunnen wij beoordelen of u met de ingebruikname van een nieuwe handelsnaam, logo of merk, wel of geen inbreuk maakt op de rechten van een ander.

Mocht u vragen hebben over intellectueel eigendom of alles wat hier mee te maken heeft. Neem dan contact met Van Diepen Haarlem op via het onderstaande formulier. Wij zullen u binnen 24 uur vrijblijvend benaderen.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!