Pre-pack

In het Faillissementsrecht is er op dit moment baanbrekende nieuwe wetgeving in de maak. Er komt ruimte voor de zogenoemde Pre-Pack, een voorbereiding van een doorstart in stilte onder aanwijzing van een beoogd curator en onder toezicht van de rechtbank.
Een aantal rechtbanken in Nederland passen deze vorm van doorstart al in praktijk toe, zij het alleen bij daarvoor in aanmerking komende gevallen en waarbij strenge vereisten gelden.
Bij een Pre-Pack komt de nadruk op de voorbereiding en de juridische begeleiding te liggen, nu de beoogd curator het belang vertegenwoordigd van de zogenoemde stakeholders (waaronder de schuldeisers) en dus bij uitstek geen adviseur van de doorstarter is.
De voorbereiding van een mogelijke Pre-Pack vergt een gedegen aanpak en daarmee specialistische kennis van het Insolventierecht.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!