Herstructurering en reorganisatie

Bij het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten en winstoogmerk en overige belangen in separate rechtspersonen binnen concernverband wordt gestreefd naar continuïteit. De gerealiseerde structuur staat evenwel in rechtstreeks verband met de marktomstandigheden van het moment.
Elke herstructurering, sanering en/of elk afstoten van bedrijfsonderdelen, zowel met of zonder faillissement of sterfhuisconstructie, heeft gevolgen voor de rechten en verplichtingen binnen en buiten de gevestigde structuur of het concernverband.

Voor advisering en uitvoering van herstructureringen is specialistische kennis van het Insolventierecht van het grootste belang. Ons kantoor levert u het advies, de begeleiding en de juridische bijstand die u hiervoor nodig heeft.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!