Bestuurdersaansprakelijkheid

De wet geeft aan dat het bestuur belast is met het besturen van de rechtspersoon (vennootschap, vereniging, stichting e.a.). Bestuurders moeten voortdurend beslissingen nemen, kleine beslissingen in de dagelijkse uitoefening van bedrijf of beroep, maar ook zwaarwegende. Beslissingen op korte termijn, maar ook over het langere termijnbeleid. Dat brengt vergaande verantwoordelijkheden met zich mee, waarbij veelal achteraf pas blijkt of de genomen beslissingen en/of de ingeslagen weg de juiste is geweest.
De wet geeft slechts in een paar specifieke gevallen aan dat bestuurders aansprakelijk gehouden kunnen worden voor door of aan de vennootschap toegebrachte schade. Voor het overige kan elk handelen of nalaten van het bestuur achteraf worden getoetst.
Met name bij faillissement is toetsing van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid een vast onderdeel van het door de curator of bewindvoerder te verrichten onderzoek.

Wij leveren u adequaat advies en waar nodig de optimale juridische bijstand ter zake elke vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!