Samenwerkingsovereenkomst

De wet kent voor sommige rechtsverhoudingen bijzondere overeenkomsten, waarvoor specifieke regels gelden. Voorbeelden van bijzonder overeenkomsten zijn de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst. Er zijn daarentegen ook rechtsverhoudingen, die niet uitdrukkelijk zijn onderbracht in de wet.

Waarom een samenwerkingsovereenkomst?

Voor niet nader in de wet gespecificeerde samenwerkingsverbanden geldt, dat partijen een grote mate van vrijheid toekomt om hun samenwerking (juridisch) in te kleden. Er zijn tal van samenwerkingsverbanden mogelijk, zo ook de rechten en plichten die daaraan zijn verbonden of daarvan kunnen worden afgeleid. Partijen zijn niet verplicht om hieromtrent een (schriftelijke) overeenkomst te sluiten. Vanwege de scala aan juridische mogelijkheden en gevolgen doen betrokken partijen er wel verstandig aan dit te doen.

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst leggen partijen vast welk doel hun samenwerking kent, hoe de samenwerking wordt vormgegeven en welke wederzijdse rechten en plichten op partijen rusten. De samenwerkingsovereenkomst biedt partijen de (contractuele) basis voor een bestendige en constructieve samenwerking en inzicht in de juridische gevolgen daarvan.

slider3_2.jpg

Advies

De specialisten van Van Diepen Van der Kroef kunnen u op maat adviseren bij het onderhandelen over en opstellen van een samenwerkingovereenkomst. Wij geven praktisch en bruikbaar advies over de juridische invulling van de (beoogde) samenwerking, waarbij oog wordt gehouden voor uw belangen.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!