Managementovereenkomst

De managementovereenkomst is een overeenkomst, waarbij een natuurlijke (privé)persoon of een rechtspersoon die managementtaken uitvoert een managementfee doorberekent aan de opdrachtgever. Er is daarbij geen sprake van loon of salaris. De opdrachtnemer staat ook niet in dienstbetrekking tot de opdrachtgever. De managementovereenkomst is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht, zoals bedoeld in artikel 7:400 BW.

De opdrachtnemer dient zijn taken met een zekere mate van vrijheid te verrichten. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, dan kan de managementovereenkomst (alsnog) worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst, hetgeen fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen zal hebben. Het is daarom van belang om bij het opstellen van een managementovereenkomst en tijdens de uitvoering daarvan duidelijk het onderscheid te maken van een arbeidsovereenkomst.

slider3_2.jpg

In een managementovereenkomst kunnen de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vastgelegd. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende afspraken:

• het doel;
• de prestaties;
• de duur van de samenwerking;
• de wijze van een samenwerking;
• de bevoegdheden en de verplichtingen van de partijen;
• de vergoedingen/bezoldiging;
• de wijze van de beëindiging van de samenwerking.

De essentialia van de managementovereenkomst zien met name de bepalingen op de looptijd van de overeenkomst. De afspraken tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever verschillen daarentegen per overeenkomst. Het opstellen van een managementovereenkomsten is dan ook maatwerk. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen.

Advies

Mocht advies zijn gewenst over het aangaan en opstellen van een managementovereenkomst of mocht er sprake zijn van een geschil over de inhoud en/of beëindiging van de managementovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!