Leveringsvoorwaarden

Indien u producten en/of diensten verkoopt doet u er goed aan om leveringsvoorwaarden op te (laten) stellen. In leveringsvoorwaarden bepaalt u de regels die gelden met betrekking tot door u te leveren goederen of diensten. Leveringsvoorwaarden vormen veelal een onderdeel van de door u gebruikte algemene voorwaarden.

Het (laten) opstellen van leveringsvoorwaarden hoeft slechts eenmaal plaats te vinden, vervolgens kunt u deze steeds binnen uw bedrijfsvoering gebruiken. Verandert uw onderneming vervolgens (deels) van werkwijze? Dan kunnen de leveringsvoorwaarden op eenvoudige wijze op de veranderingen worden aangepast.

Indien u leveringsvoorwaarden hanteert, is van belang dat deze – net als algemene voorwaarden – steeds tijdig van toepassing dienen te worden verklaard en tijdig aan uw klant ter hand moeten worden gesteld. Aan het van toepassing verklaren van leveringsvoorwaarden is voldaan indien deze in de algemene voorwaarden zijn opgenomen en de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. U dient uiterlijk bij het sluiten van een overeenkomst, waaronder een verkoop van een product of dienst, aan uw klant te hebben aangegeven dat uw leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Het ter hand stellen houdt in dat u de leveringsvoorwaarden aan uw klant doet toekomen zodat deze vóór, althans bij, het aangaan van de overeenkomst daarvan kennis kan nemen. In het verleden werden leveringsvoorwaarden veelal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, althans werd een papieren versie meegezonden aan de klant. Vandaag de dag is het echter ook mogelijk om de leveringsvoorwaarden digitaal aan uw klant ter hand of ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld via een e-mailbericht of via uw website. Van belang is daarbij wel dat de wet specifiek voorschrijft waaraan een dergelijke terhandstelling dient te voldoen.

Aandachtspunten bij zijn onder meer:

• Wat te doen als zowel uzelf als uw wederpartij leveringsvoorwaarden hanteert?
• Leveringsvoorwaarden gelden niet altijd onverkort tegenover consumenten, hoe lost u dit op?
• Welke ‘spelregels’ mag ik in mijn leveringsvoorwaarden opnemen en welke niet?
• Als ik mijn leveringsvoorwaarden wijzig, gelden deze nieuwe voorwaarden dan direct?

Veel voorkomende bepalingen:
• Afspraken met betrekking tot de levering en retournering
• Betalingsafspraken
• Afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid bij verlies, schade en/of diefstal
• Annuleringsafspraken
• Afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid voor kosten
• Afspraken over restitutie en reclamatie

Van belang is dat uw leveringsvoorwaarden op maat worden gemaakt en goed aansluiten bij uw bedrijfsvoering en klantengroep. Indien uw leveringsvoorwaarden niet op maat zijn gemaakt, loopt u onder meer het risico dat uw leveringsvoorwaarden niet van toepassing, vernietigbaar of zelfs nietig zijn. Hierdoor kunt u uiteindelijk voor onaangename zaken komen te staan. Het opstellen of laten controleren van uw leveringsvoorwaarden hoeft echter helemaal niet duur te zijn. Zo kunnen wij u helpen bij het opstellen van maatwerk-leveringsvoorwaarden, maar kunt u ook de door uzelf opgestelde leveringsvoorwaarden aan ons verstrekken. Wij zullen dan aan de hand van de door u aangeleverde (branche)voorwaarden tegen een gunstige prijs uw leveringsvoorwaarden op maat kunnen maken.

Indien u vragen heeft over het opstellen, aanpassen of gebruiken van leveringsvoorwaarden, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan u graag ter woord en zijn u graag tot dienst.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!