Algemene voorwaarden

Indien u producten en/of diensten verkoopt doet u er goed aan om algemene voorwaarden op te (laten) stellen. In algemene voorwaarden bepaalt u de regels die gelden met betrekking tot de wijze waarop uw onderneming zaken doet. Algemene voorwaarden vormen veelal de spelregels van de (contractuele) verhouding met uw klanten of zakenpartners.

Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden hoeft slechts eenmaal plaats te vinden, vervolgens kunt u deze steeds binnen uw bedrijfsvoering gebruiken. Verandert uw onderneming vervolgens (deels) van werkwijze? Dan kunnen de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze op de veranderingen worden aangepast.

Indien u algemene voorwaarden hanteert, is van belang dat deze – net als leveringsvoorwaarden – steeds tijdig van toepassing dienen te worden verklaard en tijdig aan uw klant ter hand moeten worden gesteld. U dient uiterlijk bij het sluiten van een overeenkomst, waaronder een verkoop van een product of dienst, aan uw klant te hebben aangegeven dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Het ter hand stellen van algemene voorwaarden houdt in dat u de algemene voorwaarden aan uw klant doet toekomen zodat deze vóór, althans bij, het aangaan van de overeenkomst daarvan kennis kan nemen. In het verleden werden algemene voorwaarden veelal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, althans werd een papieren versie meegezonden aan de klant. Vandaag de dag is het echter ook mogelijk om de algemene voorwaarden digitaal aan uw klant ter hand of ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld via een e-mailbericht of via uw website. Van belang is daarbij wel dat de wet specifiek voorschrijft waaraan een dergelijke terhandstelling dient te voldoen.

Aandachtspunten zijn onder meer:

• Wat te doen als zowel uzelf als uw wederpartij algemene voorwaarden hanteert?
• Algemene voorwaarden gelden niet altijd onverkort tegenover consumenten, hoe lost u dit op?
• Welke ‘spelregels’ mag ik in mijn algemene voorwaarden opnemen en welke niet?
• Als ik mijn algemene voorwaarden wijzig, gelden deze nieuwe voorwaarden dan direct?

Veel voorkomende bepalingen:
• Afspraken met betrekking tot de levering en retournering
• Betalingsafspraken
• Afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid bij verlies, schade en/of diefstal
• Annuleringsafspraken
• Afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid voor kosten
• Afspraken over restitutie en reclamatie

Van belang is dat uw algemene voorwaarden op maat worden gemaakt en goed aansluiten bij uw bedrijfsvoering en klantengroep. Indien uw algemene voorwaarden niet op maat zijn gemaakt, loopt u onder meer het risico dat deze niet van toepassing, vernietigbaar of zelfs nietig zijn. Hierdoor kunt u uiteindelijk voor onaangename zaken komen te staan. Het opstellen of laten controleren van uw algemene voorwaarden hoeft echter helemaal niet duur te zijn. Zo kunnen wij u helpen bij het opstellen van maatwerk-algemene voorwaarden, maar kunt u ook de door uzelf opgestelde algemene voorwaarden aan ons verstrekken. Wij zullen dan aan de hand van de door u aangeleverde (branche)voorwaarden tegen een gunstige prijs uw algemene voorwaarden op maat kunnen maken.

Indien u vragen heeft over het opstellen, aanpassen of gebruiken van algemene voorwaarden, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan u graag ter woord en zijn u graag tot dienst.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!