WWZ

De Wet Werk en Zekerheid – of ‘WWZ’ – heeft grote veranderingen met zich mee gebracht voor de arbeidsrechtpraktijk.

Vanaf 1 januari 2015 bestaat er voor de werkgever de zogenaamde aanzegverplichting en zijn de regels omtrent de proeftijd en concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewijzigd. In navolging van deze veranderingen zijn vanaf 1 juli 2015 de nieuwe regels omtrent onder andere de ketenregeling, de scholingsplicht, de transitievergoeding en het ontslagrecht van kracht.

De nieuwe arbeidswetgeving kent een grote impact op de dagelijkse arbeidspraktijk. Onze arbeidsrechtspecialisten hebben zich grondig voorbereid op de komst de WWZ en breiden hun ervaring en kennis met de nieuwe wetgeving elke dag meer uit. Zij volgen de nieuwe jurisprudentie op de voet.

Veel werkgevers maken gebruik van standaard arbeidsovereenkomsten. Het is gezien de verschillende wijzigingen noodzakelijk, dat deze standaard arbeidsovereenkomsten WWZ-proof worden gemaakt. Bovendien is in verband met de WWZ het belang van een goede dossieropbouw alleen maar groter geworden.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!