Statutair directeur

De statutair directeur heeft een bijzondere arbeidsrechtelijke positie.

De statutair directeur is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (‘AvA’) of de raad van commissarissen (‘RvC’) van een vennootschap. Ongeacht of de statutair directeur een arbeidsovereenkomst heeft, kan hij zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter door de AvA of RvC worden ontslagen. De AvA of RvC moeten hierbij wel aan bepaalde formele vereisten voldoen.

In de praktijk wordt vaak rekening gehouden met de beperkte ontslagbescherming van de statutair directeur. In de arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst tussen de statutair directeur en de vennootschap worden reeds afspraken gemaakt over een afvloeiingsregeling, wanneer de statutair directeur wordt ontslagen. Zodoende is het partijen bij voorbaat bekend wat hun rechten en plichten zijn bij ontslag.

De arbeidsrechtspecialisten van Van Diepen Van der Kroef geven zowel ondernemingen, als statutair bestuurders duidelijk en praktisch advies over (het aangaan van) een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst tot het beëindigen van de samenwerking.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!