Collectief Arbeidsrecht

Het collectief arbeidsrecht richt zich op de verhouding tussen werkgever en werknemers.
Vanwege bedrijfseconomische redenen kan de werkgever ervoor kiezen zijn onderneming aan te passen, bijvoorbeeld vanwege de (verslechterde) financiële situatie of omdat een nieuwe strategische koers is gewenst. Deze reorganisatie kan onder andere het gevolg hebben, dat de arbeidsvoorwaarden moeten worden gewijzigd of dat werknemers hun baan verliezen.

Bij een voorgenomen ontslag van 20 werknemers of meer is er sprake van een collectief ontslag. In dat geval dient de werkgever zich te houden aan onder andere de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’). De WMCO schrijft voor dat de werkgever een collectief ontslag van 20 of meer werknemers binnen drie maanden voorafgaand aan een ontslagprocedure aan de vakbonden en aan het UWV Werkbedrijf moet melden. Tevens zal bij een collectief ontslag een adviesaanvraag moeten worden gedaan bij de OR.

Bij een collectief ontslag is het van belang dat de voorbereiding optimaal is. Een goede en zorgvuldige voorbereiding leert dat de reorganisatie spoedig verloopt. De arbeidsrechtspecialisten van Van Diepen Van der Kroef maken samen met de onderneming een plan van aanpak met tijdschema om de reorganisatie zo effectief mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de geijkte wegen. Ook wordt aandacht geschonken aan een goede en volledige informatieverstrekking aan de medewerkers. Dit kan veel onrust binnen de organisatie voorkomen.

Een gespecialiseerde advocaat collectief arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef heeft ruime ervaring op het gebied van collectief arbeidsrecht en staat u graag bij.

U kunt contact opnemen door het contactformulier onderaan de pagina in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U zult dan benaderd worden door een gespecialiseerde advocaat.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!