Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is de werknemer niet in staat door ziekte of gebrek de bedongen arbeid te verrichten. Bij arbeidsongeschiktheid kennen werkgever en werknemer verschillende rechten en plichten. De regels omtrent ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn omvangrijk en gecompliceerd.

De arbeidsrechtspecialisten van Van Diepen Van der Kroef zijn gespecialiseerd in en hebben ruimte praktijkervaring met de regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-integratie, maar zijn ook goed bekend in het Sociale Zekerheidsrecht, dat ziet op de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen. Daarbij hebben de arbeidsrechtspecialisten van Van Diepen Van der Kroef een goede samenwerking met alle spelers die actief zijn op het gebied van sociale zekerheid en re-integratie. Dit stelt de arbeidsrechtspecialisten bij Van Diepen Van der Kroef in staat duidelijk en praktisch te adviseren over het gehele re-integratietraject en het vervolg daarop.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!